Ondřej Melecký

Ondřej Meleckýkontrabas

 


 

Po absolvování studií na Konzervatoři (1992) a Hudební fakultě AMU (1996; MgA) byla a nadále zůstává konstantním znakem jeho hudební profese interpretace vážné hudby v nejrůznějších jejích žánrech i historických obdobích. Všestranné zaměření je nejvíce patrné jak z provádění hudby tzv. historicky poučené (od nejrozměrnějších a nejpodstatnějších děl baroka, až do romantismu sahající projekty souboru Musica florea, raný klasicismus i baroko v rámci stálé práce v Ensemble 18+), tak i hudby soudobé.

Hudební zkušenosti získané v nejširším žánrovém rozpětí – od komorního repertoáru hraného v Českém nonetu, přes založení vlastního souboru komorní hudby Classicon XX. (nahrávky a koncerty z děl klasiků 20. století), premiérování mnoha komorně-orchestrálních kompozic v orchestru Berg, rozsáhlá orchestrální práce ve velkých orchestrech jak symfonického repertoáru (Filharmonický orchestr Praha, Pražská komorní filharmonie, Český národní symfonický orchestr, v současnosti hráčem Symfonického orchestru Českého rozhlasu), tak operního (Národní divadlo v Praze, Smetanovi filharmonici v Německu), opakovaná spolupráce s klarinetistou Dimitriem Ashkenazy i pod vedením jeho otce Vladimira Ashkenazyho (jak v rámci PKF, tak i jako vybraný komorní hráč na letním festivalu ve švýcarském Erlachu), až konečně po provádění a četné české i světové premiéry komorních skladeb současných autorů (K. Saariaho, R. Saunders, J. Harvey, E. Varese, T. Murail, G. Benjamin, W. Lutoslawski, G. Ligeti, J. Adams, B. Lang, H. Dutilleux, H. Eisler, R. Ayres, G. Kurtág, I. Xenakis, E. Canat de Chizy, Michael Jarrell, Dai Fujikura ad.) jako stálý hráč v souborech Konvergence a Prague Modern (natáčení CD a koncerty na velkých mezinárodních festivalech i samostatných koncertech v Besanconu, Vídni, Praze, Berlíně a Paříži).

Comments are closed.