Soňa Vetchá

Soňa Vetcháskladatelka
klavíristka

sonavetcha.com

 

 

 


 

Soňa Vetchá vystudovala klavír na Brněnské konzervatoři u MgA. Dagmar Pančochové a skladbu u MgA. Pavla Nováka – Zemka, Ph.D. Dále pokračovala v bakalářském a magisterském studiu v oboru skladba na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Kurze. Nyní studuje ve 2. ročníku doktorského studia u docenta Slavomíra Hořínky a Ing. Zdeňka Otčenáška, Ph.D.

V rámci svého doktorského projektu se zabývá vlivem sluchových iluzí na kompoziční proces. S vlastnostmi těchto psychoakustických jevů a jejich dopadem na posluchačovo proměnlivé subjektivní vnímání, pracuje v posledních letech ve většině svých kompozic.

Od roku 2017 je členkou mezinárodního švédského sdružení skladatelů a interpretů s názvem Föreningen Musikspektra T a od roku 2019 je členkou spolku skladatelů Konvergence, Umělecké besedy a Společnosti českých skladatelů.

Jako autorka figurovala na několika mezinárodních festivalech a koncertech soudobé hudby (Praha, Brno, Ostrava, Slovensko, Belgie, Švédsko, Spojené státy americké, Itálie, apod.)

Mezi některá získaná ocenění patří např. 1. a 2. cena v mezinárodní skladatelské soutěži GENERACE.

 


 

Comments are closed.