Soňa Vetchá

Soňa Vetchá

 

skladatelka, klavíristka

 

 

 

 


 

Soňa Vetchá vystudovala klavír na Brněnské konzervatoři u MgA. Dagmar Pančochové a skladbu u MgA. Pavla Nováka – Zemka, Ph.D. Dále pokračovala v bakalářském a magisterském studiu v oboru skladba na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Kurze. Nyní studuje ve 2. ročníku doktorského studia u docenta Slavomíra Hořínky a Ing. Zdeňka Otčenáška, Ph.D.

V rámci svého doktorského projektu se zabývá vlivem sluchových iluzí na kompoziční proces. S vlastnostmi těchto psychoakustických jevů a jejich dopadem na posluchačovo proměnlivé subjektivní vnímání, pracuje v posledních letech ve většině svých kompozic.

Od roku 2017 je členkou mezinárodního švédského sdružení skladatelů a interpretů s názvem Föreningen Musikspektra T a od roku 2019 je členkou spolku skladatelů Konvergence, Umělecké besedy a Společnosti českých skladatelů.

Jako autorka figurovala na několika mezinárodních festivalech a koncertech soudobé hudby (Praha, Brno, Ostrava, Slovensko, Belgie, Švédsko, Spojené státy americké, Itálie, apod.)

Mezi některá získaná ocenění patří např. 1. a 2. cena v mezinárodní skladatelské soutěži GENERACE.

 


 

Přehled kompozic za posledních 7 let:

Concertino pro hoboj a komorní smyčcový orchestr, 2013 (Symfonický orchestr Konzervatoře Brno)
Zpěvy na Artemidórův antický snář (pro soprán a dech. kvinteto), 2013
Es“ (pro melodické bicí nástroje), 2013
5 kusů pro klavír, 2013
Smyčcové trio, 2014
instrumentální studie, 2014
elektroakustická studie, 2014
Tři fantazijní kusy pro smyčcové trio, 2014
Zpěv 23. (melodram pro recitátora a klavír), 2014
Stoupání z hlubin (pro komorní orchestr), 2015 (Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice)
Reverse chronology (pro EA stopu), 2015
Kočka v labyrintu (pro klarinet, marimbu, harfu a EA stopu), 2015
Sen (pro klavír a komorní orchestr), 2016 (Plzeňská filharmonie)
Ozvěny z bambusového háje (pro shakuhachi, housle, kytaru, EA), 2016
2 obrazy pro bicí nástroje, 2016
3 ideje pro sbor, 2016
Kapky vody (pro EA stopu), 2016
Zvuková mapa kruhu (pro violu, violoncello, marimbu, klavír a EA), 2016
Hyperkrychle (pro smyčcové kvinteto – studie), 2016
Stav beztíže (pro komorní smyčcový orchestr a bicí nástroje), 2017 (Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně)
Průhledné clony (pro příčnou flétnu, bicí nástroje a violoncello), 2017
Smyčcový kvartet č.1, Trhliny v časoprostoru, 2017 (I. věta)
Smyčcový kvartet č.1, Trhliny v časoprostoru, 2017 (II. věta)
Eternity of our dreams (pro sólovou flétnu), 2017
Kontemplace, reminiscence, intervence…(pro recitátora a live el.), 2017
Odrazy vodních zrcadel (pro violoncello a klavír), 2017
Fata morgána (pro 2 klarinety, marimbu, vibrafon, zvony a klavír), 2017
Křivky času (4kanálová EA kompozice), 2017
Frekvence vodní, hluboké, střední i vysoké (pro dechové a bicí nástroje, housle, varhany a klavír), 2018
4 studie na téma sluchové iluze (součást diplomní práce), 2017 – 2018
Hyperkrychle (pro komorní orchestr, varhany, klavír, bicí nástroje a EA stopu), 2017 – 2018 (Plzeňská filharmonie)
Jiskry (pro klarinet, housle, violoncello a akordeon), 2018
Paleta frekvencí, 2018 – 2019
Světlo barvy modro-zelené, 2019
Counterpoint of auditory illusions (for EA tape), 2019
Wavelengths, audiovizuální kompozice, 2019
Solo in solo“ pro flétnu, 2019
Hologramy pro malý ansámbl, 2019
High – Midlle – Low“ pro klavír, 2019

Comments are closed.