Tomáš Pálka

Tomáš Pálka

*1978, Brno

skladatel, hudebník, pedagog, terapeut

wisiart.com

 

 

 


 

Po maturitě na gymnáziu vystudoval kompozici na brněnské konzervatoři u Pavla Zemka-Nováka a dále na hudební fakultě AMU u Marka Kopelenta. Postgraduální studium skladby absolvoval ve třídě Milana Slavického.

V roce 2004 absolvoval rezidenční pobyt v Paříži na základě pozvání organizací SACEM a objednávky pro komorní soubor Calliopée.

Je spoluzakladatelem a členem skladatelského sdružení a souboru Konvergence (2002), který uvádí premiéry a neznámé kompozice mladých autorů z celého světa.

Věnuje se také hudebnímu divadlu, multimediálním projektům nebo projektům pro rozhlasové vysílání, kde hledá spojení mezi hudbou a uměním v obecnější rovině.

V letech 1997–2002 působil jako klavírista v orchestru Národního divadla v Brně. Jako basbarytonista vystupoval v letech 1998–2001 ve smíšeném komorním sboru Musica Da Camera v Brně pod vedením sbormistra Martina Franze. V letech 1998–2008 působil jako houslista v orchestru Musica Figuralis (Brno, Přerov) pod uměleckým vedením Marka Čermáka, kde se věnoval interpretaci hudby baroka a raného klasicismu. V letech 2000–2003 externě spolupracoval s Pražským filharmonickým sborem. V letech 2003–2012 působil jako pedagog hudebně teoretických předmětů a kompozice postupně na Základní umělecké škole Biskupská v Praze, v Konzervatoři Brno a na English College Prague. Externě spolupracoval jako editor s hudebními vydavatelstvími Bärenreiter a Billaudot.

V roce 2012 uzavírá svoji dosavadní pedagogickou činnost a působí jako skladatel, hudebník a terapeut v Ruhpoldingu.

 


 

Ve svých skladbách se zaměřuje k vyjadřování svého vztahu k duchovním hodnotám.

K jeho hudebním vzorům se řadí především skladatelé jako Anton von Webern, Morton Feldman, Giacinto Scelsi, Görgy Ligeti, Pavel Zemek-Novák, Olivier Messiaen, Witold Lutosławski, Arvo Pärt nebo György Kurtág.

Z hlediska formální výstavby se přiklání k monolitní formě, k vývoji hudebního kontrastu v rámci delší hudební plochy a celkové provázanosti hudebních bloků.

Nejvýraznějším principem je začleňování prostoru do celkového kompozičního tvaru. Jako podklad často využívá duchovně laděné básnické texty.

Věří, že bez ztišení a pokory není možné poznat pravou podstatu bytí, jak píše sv. Augustin: „Člověče, který jsi toužil porozumět sám sobě, konečně jednou najít svou vlastní tvář, zahlédnout svou podstatu, poznat svoji duši, tajemství své totožnosti – pokud jsi vskutku pokorně a zpytavě hledal, našel jsi tím mnohem víc: tvář Boží.“

 


 

Diskografie:
Název skladby / durata (min.) / obsazení / rok vzniku

Bambulín / 30 / cyklus písní pro dětský sbor, perkuse a klavír / 2016
Bílé Modříny I / 9 / kytara nebo cimbál / 1999
Bílé Modříny II / 9 / kytara / 2010
Dnes modlitbu ode mne odeber jak krev / 6 / klavír / 2002
Fest-Ouverture-Fantasy / 6 / varhany / 2012
hmaty-doteky / 30 / týmová komorní prostorová kompozice / 2017
HLEdám-HLEdím / 15 / týmová komorní prostorová kompozice / 2015
Cherubínská píseň / 10 / smíšený sbor a 1 hudební nástroj / 2013
in-den-BERG-en / 10 / komorní orchestr, týmová prostorová kompozice / 2013
XI / 16 / komorní ansámbl / 2000-2001
K sobě / 10 / klarinetové kvarteto / 2003
K sobě II / 10 / verze pro více nástrojových skupin umístěných v prostoru / 2016
Kopretina / 10 / komorní ansámbl / 2008
Kraj Jitřenky I / 11 / smyčcové kvarteto / 2009
Kraj Jitřenky II / 12 / smyčcové kvarteto, klavír / 2010-2011
Krajina Milost I / 13 / varhanní positiv / 2006
Krajina Milost II / 30 / velký ansámbl / 2009
La Berceuse pour petite Julie / 12 / zheng, sheng‚ ansámbl, prostorová kompozice / 2009-2010
La Poésie Du Petit Prince / 9 / ansámbl / 2004-2005
Landscape: AlpenQuelle / 10 / duo cello a klavír / 2017
Landscape: HypnoticPulsation / 8 / dechový kvintet / 2017
Landscape: MountainsLakes / 11 / shakuhachi, ansámbl, prostorová kompozice / 2016
Les Dentelles / 9 / klavír / 2006
Les Gouttes / 10 / komorní ansámbl / 2007
Masada / 9 / komorní ansámbl / 2009
MetaFolkPhoses / 9 / klarinet‚ smyčcové kvarteto / 2012
Moonsilences / 16 / komorní ansámbl / 2004
O  Pater / 11 / smíšený sbor‚ ansámbl / 2008-2009
Paní Jitřenka / 9 / komorní sbor‚ viola / 2000
Podmalba / 15 / smíšený sbor‚ orchestr / 2002-2003
Pro radost z narození / 11 / dětský sbor a komorní ansámbl / 2004
Résurrection d’un Silence / 11 / orchestr / 2011
Silence d’Éternité / 17 / komorní ansámbl / 2007
Silence d’un Coeur / 12 / komorní ansámbl / 2011
Silent Distance / 11 / komorní ansámbl / 2013
Silent Light / 12 / klavír / 2012
Simple Silence / 15 / komorní ansámbl / 2011
Single Line of Silence / 8 / hoboj / 2012
Sněhy‚ Popely / 18 / klarinet / 2006
Stínování / 10 / komorní ansámbl, týmová kompozice / 2014
Svou violu jsem naladil co nejhlouběji / 11 / viola‚ nahrávka / 2009
Takové ticho‚ že je musíš vyslovit / 9 / 4 hráči na 2 klavíry / 2004
Ukládání / 15 / komorní ansámbl / 2000
…vynášíš mne vzhůru… / 16 / symfonický orchestr / 2003-2004
Záhada touhy / 11 / housle‚ varhany‚ EA stopa s projekcí / 2010

Comments are closed.