Jiří Lukeš

Jiří Lukešskladatel
akordeonista
pedagog

jirilukes.com

 

 

 


 

Studoval na Pražské konzervatoři skladbu pod vedením Eduarda Douši a hru na akordeon pod vedením Ladislava Horáka. Během studií obdržel několik cen z akordeonových soutěží v Čechách, Chorvatsku, Slovensku. Ve studiích pokračoval na katedře skladby HAMU v kompoziční třídě Ivany Loudové. Během studia se účastnil několika kompozičních kurzů pod vedením Martina Smolky, Jevgenije Iršaie, Wolfganga Riehma. Pravidelně spolupracuje se skladateli při vzniku nových skladeb pro akordeon. Svůj výzkum na poli nových zvukových a interpretačních možností akordeonu shrnul v publikaci Nové témbrové možnosti akordeonu v kontextu novodobé instrumentace. Jeho skladby zazněly na koncertech a festivalech v ČR, Německu, Slovensku, Itálii, Slovinsku, Španělsku, Chorvatsku, Číně, Srbsku, Velké Británii, Ukrajině a Japonsku. V roce 2014 vysílala rozhlasová stanice Radio Beograd pořad věnovaný jeho akordeonové tvorbě.

V poslední době se zaměřuje na intermediální projekty. Několik let spolupracuje s fotografem a designérem Michalem Hór Horáčkem a choreografkou Danou Pala. Společně vytvořili celovečerní intermediální díla elementhis! (2011), Materia (2013), Mystika vůně (2014), Elementhis! Metamorphosis (2016), La Mar (2016), Razzle Dazzle (2018), Golem (2018) a instalaci Rozsocháč (2019). V roce 2013 vytvořil společně s Hanušem Axmannem hudbu k představení Nesnesitelné svatby (Krum) pro Divadlo na Vinohradech.

V jeho tvorbě převažují díla instrumentální akustická, případně s elektonikou. K interpretům jeho skladeb se řadí např. kytarové duo Siempre Nuevo, cimbálista Daniel Skála, violoncellista Petr Nouzovský, klarinetisté Karel Dohnal, Hanuš Axmann, Anna Paulová, klarinetové kvarteto Cantarina Clarinete, Ensemble MoEns, Baltic Neopolis Orchestra, Ensemble Nipponia, Jihočeská filharmonie atd. Pravidelně spolupracuje s Komorním orchestrem Berg a s ansámblem skladatelského sdružení Konvergence.

V současnosti je pedagogicky činný na Pražské konzervatoři (akordeonové oddělení) na Konzervatoři Jana Deyla (skladba, hudebně teoretické předměty) a ZUŠ Štefánikova. Od roku 2015 zastupuje ČR v organizaci Confédération Internationale des Accordéonistes spadající pod UNESCO.

 


Comments are closed.