Nabídky

KONVERGENCE

< nabízí spolupráci na profesionální úrovni

< hudební aktivity propojuje do smysluplných celků

< je otevřené ke spolupráci a nebrání se novým podnětům či experimentům

< vytváří zajímavé koncepty uměleckých propojení s dalšími uměleckými směry

V případě zájmu o spolupráci nás prosím kontaktujte.

Comments are closed.