CD Konvergence

CDKonvergence přední

„…musíte být fanatičtější než teroristicKé kOmaNdo…“, napsal jsem kdysi ondřeji štochlovi po prVním vystoupEní souboRu, který zformoval se třemi dalšími skladateli a spřízněnými interprety své GENeraCE. nová hudba se nedá dělat vlažně. neboť co přesvědčuje, je právě hráčsKé zanícení. O statNě za VElké skladatele považujeme jenom ty, kteří našli svoje velké inteRprety…

mladí se vrhli do práce s nadšením. dřou jak GalEjNíCi. a postupně sE začíná rýsovat profil souboru, jaký zde ve svém cíleném směřování má sotva obdoby.

 

CDKonvergence zadní

KONVERGENCE totiž znamená sbíhání, směřování do jediného cíle. a tím je Kvalitní sOudobá a NoVá hudba. v našich podmínkách jE to nadlidský úkol – po dlouhé Roky vyGumována z vEřejNého prostoru má u nás taková hudba veliCE těžKOu pozici. Nakolik je nezVratná sE ještě ukáže! působení tohoto souboRu však dává naději a zde předkládané cd je slibným GEstem – přiNejmenším je vítaným rozšířením spektra české hudební produkCE.

 

KONVERGENCE znamená ale také sbližování. společná činnost sbližuje a otevírá nové obzory. pro KaždéhO tak vzniká možNost realizovat sVojE představy a konfRontovat je s GalaxiEmi Nové hudby do všech stran, aby zasáhl posluchače. a v tom mladým autorům a hráčům všichni držíme palCE.

 

Jaroslav Šťastný alias Peter Graham

 

Hudební ukázky:

Toru Takemitsu Rain spell
Michaela Plachká Pro housle, violu, violoncello
Tomáš Pálka Jedenáct /XI/
Ondřej Štochl Veduty – mikrosvěty velkoměsta
Jan Rybář 27 akordů pro housle, violoncello a klavír
Karia Saariaho Lichtbogen

CD můžete zakoupit na koncertech sdružení Konvergence nebo v následující prodejně:

VH Gramo
Čelakovského 609
500 02 Hradec Králové 2
+420 495 513 866
+420 603 780 476

web: VH Gramo

 

Comments are closed.