Promovideo

 

Skladatelské sdružení Konvergence se od počátku své existence profiluje v dramaturgicky ucelených konceptech koncertů nebo projektů, které pořádá. Odtud pochází i její název.

Konvergence – směřování k jednomu cíli, hledání společných průsečíků, snaha o pochopení a sladění do jednoho celku.

Tato myšlenka postupně přerostla do celkového životního pohledu a chápání umění kolem nás, totiž že i v jednotlivostech a roztříštěnosti uměleckých snah jednotlivců je vždy možné najít styčné roviny, a ty pak zajímavým způsobem propojovat, tedy vytvářet jakési pomyslné mosty k jejich pochopení díky tomu, že je můžeme vnímat v určitých souvislostech ucelených dramaturgií (jako protipól k jinak celkem běžné sendvičové dramaturgii).

Naše koncerty se vyznačují sladěním celku. Můžete se o tom přesvědčit sami. Těšíme se na vás na některém z našich koncertů. Přijďte!

Comments are closed.