Festivals, collaboration, projects

KONVERGENCE on festivals, in collaboration, projects

 

2012 Triple Concert: Retrospection – Vision, Opera Schrattenbach

2011 Triple Concert: Retrospection – Vision

2010 Duncan Centre

2009 Literární sklony

2009 Klangnetz (D)

2009 Intersonanzen, Potsdam (D)

2009 Pražské jaro

2008 a 2009 Pražské premiéry

2008 Opera Schrattenbach, Olomouc

since 2006 spolupráce s  Českým rozhlasem

2005 Festival lužicko-srbské kultury, Cottbus (D)

2004 Expozice Nové Hudby, Brno

2003 Mélos-Étos, Bratislava

2002 a 2003 Forfest, Kroměříž

Comments are closed.