REGINA-VITA

November 6, 2018 / 7:30p.m.

Concert hall in the church of st. Vavřinec / Hellichova 18, Praha – Malá Strana

Milan Slavický :: Media Vita
František Chaloupka :: Mýtus o jeskyni
Michaela Pálka Plachká :: Mizející doteky jara

Tomáš Pálka :: Cherubínská píseň
Albert Breier :: Trio for violin, viola and piano
Milan Slavický :: Regina Coeli

performs: mixed choir Pražští Pěvci, Ensemble Konvergence and Trio Helix

concert dramaturgy: Tomáš Pálka & Michaela Pálka Plachká

  

Comments are closed.