Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CD

CD Konvergence 1

CD Konvergence 2 . . . . .

"...musíte být fanatičtější než teroristicKé kOmaNdo...", napsal jsem kdysi ondřeji štochlovi
po prVním vystoupEní souboRu, který zformoval se třemi dalšími skladateli a spřízněnými interprety své GENeraCE. nová hudba se nedá dělat vlažně. neboť co přesvědčuje, je právě hráčsKé zanícení. O statNě za VElké skladatele považujeme jenom ty, kteří našli svoje velké inteRprety...

mladí se vrhli do práce s nadšením. dřou jak GalEjNíCi. a postupně sE začíná rýsovat profil souboru, jaký zde ve svém cíleném směřování má sotva obdoby.

KONVERGENCE totiž znamená sbíhání, směřování do jediného cíle.
a tím je Kvalitní sOudobá a NoVá hudba. v našich podmínkách jE to nadlidský úkol -
po dlouhé Roky vyGumována z vEřejNého prostoru má u nás taková hudba veliCE těžKOu pozici. Natolik je nezVratná sE ještě ukáže! působení tohoto souboRu však dává naději
a zde předkládané cd je slibným GEstem - přiNejmenším je vítaným rozšířením spektra
české hudební produkCE.

KONVERGENCE znamená ale také sbližování. společná činnost sbližuje a otevírá nové
obzory. pro KaždéhO tak vzniká možNost realizovat sVojE představy a konfRontovat je
s GalaxiEmi Nové hudby do všech stran, aby zasáhl posluchače. a v tom mladým autorům
a hráčům všichni držíme palCE.

Jaroslav Šťastný alias Peter Graham

 

Hudební ukázky:

Toru Takemitsu Rain spell
Michaela Plachká Pro housle, violu, violoncello
Tomáš Pálka Jedenáct /XI/
Ondřej Štochl Veduty - mikrosvěty velkoměsta
Jan Rybář 27 akordů pro housle, violoncello a klavír
Karia Saariaho Lichtbogen


CD můžete zakoupit na koncertech sdružení Konvergence nebo v následující prodejně:

VH Gramo
Čelakovského 609
500 02 Hradec Králové 2
+420 495 513 866
+420 603 780 476

e-mail: vhgramo@vhgramo.cz
web: www.vhgramo.cz

. . . . .
2009 © KONVERGENCE All rights reserved.