Zuzana Bandúrová

Zuzana Bandúrováflétna

 

 

 


 

Právem se řadí k vysoce respektovaným interpretům mladé generace flétnistů nejen na poli „vážné hudby“ klasické, ale i hudby soudobé. Ve světové či české premiéře provedla na desítku komorních i sólových děl. Široká škála jejích hudebních aktivit je snadno rozpoznatelná v její jedinečné interpretaci.

Na Soutěži konzervatoří v Bratislavě získala v roce 2004 titul absolutního vítěze. Od té doby účinkovala v mnoha evropských zemích (Španělsko, Lucembursko, Německo, Rakousko atd.) Je absolventkou Konzervatoří v Žilině, v Bratislavě a Hudební a taneční akademie múzických umění v Praze, kde nyní studuje v postgraduálním  doktorském cyklu ve třídě Radomíra Pivody.

Během studií se zúčastnila mnoha mezinárodních mistrovských kurzů u vynikajících pedagogů např. v Luxemburgu u Carla Janse, Jeana-Claude Gerarda a Carine Levine, v Semmeringu u Felixe Renggliho, Anderse Ljungar-Chapelona a Gottfrieda Pokorného; Clary Novak nebo Vincense Pratse aj.

Je hostující umělkyní mnoha českých orchestrů a českých ansámblů, kterými jsou např. Orchestr Berg, dechový kvintet “Za pultem”, ansámbl Konvergence a další. Pravidelně nahrává pro Český a Slovenský Rozhlas.

Comments are closed.